สถิติเว็บ

กำลังออนไลน์

ผู้เข้าชมวันนี้

ผู้เข้าชมทั้งหมด

1

17

31,368

1 2 3 4
  • ไม่มีส่วนผสมของปิโตรเคมี(no mineral oil, no paraffin, no silicon )
  • ไม่มีสารกันเสียและสารที่ก่อให้เกิดความอับชื้น( Hypo allergenic)
  • ไม่มีสีสังเคราะห์หรือน้ำหอม(no artificial color and perfume)
  • ไม่มีสารกันเน่าเสียของผลิตภัณฑ์ ( Parabens free )
  • ไม่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่มาจากการดัดแปลง พันธุกรรม
    (100% natural, no GMO)
  • ผ่านการทดสอบผิวหนังทางจุลชีววิทยาจากห้องปฏิบัติการและสถาบันอิสระ
    ( Dermatological tested)
สินค้าภายใต้แบรนด์ยุโรป / European Brands
ผ่านการรับรองจากสถาบันนานาชาติ / Guarantee by professional Insitute